Klima tilpasning

Måling af miljø-parametre i forbindelse med klimtilpasningsløsninger.

Rahbeks Alle, Frederiksberg Kommune

Fshore Gateway

Måling af vejrparametre – herunder regn.
Måling af vand i seks reservoirs med vejtræer.

 • 1 stk Fshore Gateway
 • 1 stk Vejrstation – Lufft WS10
 • 6 stk Vandstands måling – Fshore FPLS
 • 12 stk Flow målinger – Fshore FPFS
Klimaflise
Klimaflise

Langelands Plads, Frederiksberg Forsyning

Måling af vejrparametre – herunder regn.
Måling af temperatur og fugt ind i vandabsorberende fliser.

 • 1 stk Fshore Gateway
 • 2 stk Vejrstationer – Lufft WS10
 • 1 stk KlimaFlise – Fshore

Flowmåling i brønd

Limfjordsvej, HOFOR

Måling af vejrparametre – herunder regn.
Måling af vand i skybrudssikrings faskiner.

 • 1 stk Fshore Gateway
 • 1 stk Grundvands måling – Fshore FPLS
 • 1 stk Faskine måling – Fshore FPLS
 • 1 stk Brønd vandstands måling – Fshore FPLS