Fshore Technology

Tilpassede løsninger

Fshore Sensor
 • IoT Sensor Systemer – trådløst
 • IoT GateWay og Datalogger – online

 • Monitering af Klimatilpasning
  • KlimaFlise
  • FV-flow til drænrør
  • Klimavæg
  • Faskine
  • Vandstand
Fshore Vejrstation

 • Sensor udvikling,
  • Fugtighed
  • Regn
  • Vind
  • Luftkvalitet
  • Klorid
  • Temperaturprofil