Sensorer

Udvikling af sensorer til brug under vand, i luft og i jorden.
Nuværende serie inkludere nedenstående parametre… men sig til – alt kan måles!

  • Temperatur – en eller flere målinger i samme sensor
  • Tryk – luft og vand
  • Lys – Rødt, grønt, blåt og klart lys
  • Konduktivitet – saltholdighed
  • Luftfugtighed

Sensorer er typisk baseret på MEMS teknologi kendt fra mobiltelefoner eller lignende. Anvendelse af teknologien fra masseproducerede enheder bringer prisen ned og dermed mulighederne op. Specielt er sensor netværk, med mange målinger i samme område, en oplagt  anvendelse.