VandStation

Ikke en vejrstation – men en vandstation.

Måling af vand parametre som vandstand, vandtemperatur, strøm, saltholdighed,…

Vandstation på Wilders Plads i København